33-1

Không biết vẽ có nên học thiết kế đồ hoạ hay không?
32-1