lỗi chính tả trong CV

mau-cv-onepage_impressive_2-2