kênh phân phối là gì

kênh phân phối là gì
Thiet-ke-khong-ten