kế toán trưởng tiếng anh là gì tn 2

kế toán trưởng tiếng anh là gì tn