Hướng dẫn viết cover letter (thư xin việc) – topcv

http://blog.topcv.vn/wp-content/uploads/2015/06/Coverletter1-1.png
writing