cv-telesales-1

CV cho vị trí Telesales 2

Hướng dẫn cách viết CV Telesales ghi điểm với nhà tuyển dụng

cv-telesales