Khối A gồm những môn nào? Học khối A làm nghề gì?

Khối A gồm những môn nào? Học khối A làm nghề gì?

3tuyen-sinh-khoi-a-1