HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ AUSTRALIA (ASS)

Thông tin tổng quan về Học bổng Chính phủ Australia (ASS) 2020.

 • Học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. 
 • Người nhận học bổng sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng nhằm tạo sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia. 
 • Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, thành tích học tập, và quan trọng nhất là khả năng ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển của Việt Nam. 
 • Các ứng viên người khuyết tật, người vùng nông thôn khó khăn và người dân tộc thiểu số được khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng.


Các lĩnh vực học tập ưu tiên 

 • Quản trị và phát triển kinh tế ; Cơ sở hạ tầng và Giao thông 
 • Nước và Vệ sinh ; Giáo dục ; Bình đẳng Giới 
 • Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
 • Ổn định Khu vực và Nhân quyền 
 • Khuyết tật (công tác xã hội, giáo dục đặc biệt) 
 • Biến đổi khí hậu ; Đổi mới sáng tạo 
  (Các ngành học khác được xem xét dựa trên thành tích cá nhân)

Học bổng Chính phủ Australia (ASS) trao cơ hội cho công dân Việt Nam được học bậc sau đại học tại một viện, trường đại học tại Australia. 

Yêu cầu tiếng Anh Ứng viên phải đạt tối thiểu IELTS (Academic) 6.5, không có điểm thành phần dưới 6.0 (hoặc chứng chỉ TOEFL/PTE tương đương) trước khi nhận học không không điều kiện. 


Thời hạn nộp hồ sơ cho năm học 2021:

 • Ngày mở: 1/2/2020
 • Ngày đóng: 30/4/2020

Để biết thêm thông tin về Học bổng Chính phủ Australia (AAS), xin mời truy cập: http://www.australiaawardsvietnam.org

Để tìm hiểu các vấn đề thị thực, quyền lợi và điều kiện của Học bổng Chính phủ Australia, xin tham khảo cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng: http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/australia-awards-scholarships-policy-handbook.aspx

Cập nhật những chương trình học bổng hấp dẫn khác cùng TopCV: https://blog.topcv.vn/danh-muc/hoc-bong/

Liên hệ TopCV để được hỗ trợ các sự kiện sinh viên và dự án cộng đồng: https://www.topcv.vn/tai-tro-su-kien