Hình ảnh công ty đối thủ bỗng trở nên hoàn hảo lạ thường (6)