1supervisor-vs-manager

Giám sát viên là gì? Những yêu cầu về trình độ và kỹ năng
0giC3A1m-sC3A1t-nhC3A2n-viC3AAn