Eva de Eva: 13 năm tiên phong trong làng thời trang Việt với môi trường làm việc đẳng cấp như mơ

Eva de Eva: 13 năm tiên phong trong làng thời trang Việt với môi trường làm việc đẳng cấp như mơ