Dù sao đi nữa, hãy cám ơn nhà tuyển dụng vì đã nói câu từ chối

Dù sao đi nữa, hãy cám ơn nhà tuyển dụng vì đã nói câu từ chối