Thị trường việc làm IT

dự báo ngành CNTT 2023 Blog TopCV

Thị trường việc làm IT ở Việt Nam vẫn đang trong tình trạng sôi nổi

Duy trì tăng trưởng
Tình trạng thiếu nhân lực