Xem CV Online của nguyễn văn a

Nhân viên nhân sự cho công ty sản xuất