CV là gì? Tại sao phải viết CV? – topcv

http://blog.topcv.vn/wp-content/uploads/2015/06/cv_man.jpg
CV-review-image-8morning