cung xử nữ

Người thuộc cung Xử Nữ làm nghề gì hợp nhất?

Xử Nữ cùng với ma Kết và Kim Ngưu được xếp vào nhóm cung Đất

cung-xu-nu-lam-nghe-gi-3-topcv
xử nữ đại diện cho người trinh nữ