xử nữ và bạch dương

Người thuộc cung Xử Nữ làm nghề gì hợp nhất?

Xử Nữ không phù hợp với tính cách ưa thích mạo hiểm của Bạch Dương

xử nữ và thiên bình
xử nữ học tốt môn toán