ông hoàng nhạc pop

Người thuộc cung Xử Nữ làm nghề gì hợp nhất?

Ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson thuộc cung Xử Nữ

hoa hậu tiểu vy
xử nữ đáng tin cậy