Bill Gates là một người nổi tiếng thuộc cung Thiên Yết (nguồn ảnh: vnexpress.net – Reuters)

cung thiên yết làm nghề gì

Bill Gates là một người nổi tiếng thuộc cung Thiên Yết (nguồn ảnh: vnexpress.net – Reuters)

Thiên Yết sẽ hợp với màu đỏ, cam, vàng, hồng
Thiên Yết là cung hoàng đạo có sự kiên nhẫn, kiên định với mục tiêu của họ