Thiên Yết (Scorpio) là cung thứ 8 trong 12 cung hoàng đạo

cung thiên yết làm nghề gì

Thiên Yết (Scorpio) là cung thứ 8 trong 12 cung hoàng đạo

cung-thien-yet
Thiên Yết sẽ hợp với màu đỏ, cam, vàng, hồng