Cung mọc là gì

Cung mọc là gì
Cung Mọc là cung hoàng đạo mọc ở chân trời phía đông vào thời điểm và địa điểm bạn ra đời