Cung Lửa gồm cung nào? Tìm hiểu từ A – Z về nhóm Cung Lửa

Cung Lửa sẽ phù hợp với các nhóm Cung Đất và Cung Khí

Cung Lửa gồm cung nào? Tìm hiểu từ A – Z về nhóm Cung Lửa

Nhóm “Cung Lửa” gồm Bạch Dương (Aries), Sư Tử (Leo) và Xử Nữ (Sagittarius)
Sư Tử là những người phù hợp với các lĩnh vực quảng cáo và truyền thông