Cung Sư Tử (Leo) là cung hoàng đạo thứ năm trong vòng tròn hoàng đạo

Cung Lửa sẽ phù hợp với các nhóm Cung Đất và Cung Khí

Cung Sư Tử (Leo) là cung hoàng đạo thứ năm trong vòng tròn hoàng đạo

Nhân Mã thường thích sự tự do và phiêu lưu
Bạch Dương là một câu trả lời cho vấn đề Cung Lửa gồm cung nào