Bạch Dương là một câu trả lời cho vấn đề Cung Lửa gồm cung nào

Cung Lửa sẽ phù hợp với các nhóm Cung Đất và Cung Khí

Bạch Dương là một câu trả lời cho vấn đề Cung Lửa gồm cung nào

Cung Sư Tử (Leo) là cung hoàng đạo thứ năm trong vòng tròn hoàng đạo
Nhóm “Cung Lửa” gồm Bạch Dương (Aries), Sư Tử (Leo) và Xử Nữ (Sagittarius)