tư duy phân tích

cung khí

Thiên Bình có tư duy và khả năng phân tích rất tốt

tìm hiểu về cung khí
cung khí gồm cung nào blog topcv