cung-dat-gom-cung-nao-topCV-7

Cung đất gồm cung nào

Sự kết hợp giữa cung Đất và cung lửa

cung-dat-gom-cung-nao-topCV-6
cung-dat-gom-cung-nao-topCV-8