Cự Giải có thể hòa hợp với Kim Ngưu, Xử Nữ, Thiên Yết và Song Ngư

Người thuộc cung Cự Giải làm nghề gì hợp nhất?

Cự Giải có thể hòa hợp với Kim Ngưu, Xử Nữ, Thiên Yết và Song Ngư

Ma Kết, Thiên Bình, Bạch Dương là những cung không hợp với Cự Giải
Cự Giải cần lưu ý về nhược điểm quá nhạy cảm của bản thân