Elon Musk là một người nổi tiếng thuộc cung Cự Giải (nguồn ảnh: vneconomy.vn)

Người thuộc cung Cự Giải làm nghề gì hợp nhất?

Elon Musk là một người nổi tiếng thuộc cung Cự Giải (nguồn ảnh: vneconomy.vn)

Cự Giải nổi tiếng là những người tinh tế và nhạy cảm
Cự Giải sẽ thích hợp với màu vàng, xanh dương, hồng