3Untitled-design-33

có nên ghi mức lương mong muốn trong cv
4luong
4dealluong2-1594093716269902403484-1594114565122-15941145653511998206714