Mẫu CV Nhân viên kế toán mảng tài chính

Có gì trong mẫu CV tham khảo dành cho nhân viên kế toán tài chính?

Xem CV Online của nguyễn văn a
ke-toan