Khó có thể được cô độc hướng ngoại xác định là tốt hay xấu

Sự thích ứng của người cô độc hướng ngoại khá tốt

Khó có thể được cô độc hướng ngoại xác định là tốt hay xấu

Bạn có thể cân bằng được yếu tố hướng ngoại và cô độc bằng nhiều cách
Người hướng ngoại cô độc thường có xu hướng hiểu chuyện từ nhỏ