CEO Vietjet lọt Top 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

CEO Vietjet lọt Top 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới blog TopCV