Nghề Celeb là gì? Có nên sử dụng Celeb trong truyền thông?

Để trở thành Celeb bạn cần sự kiên trì và nỗ lực

Nghề Celeb là gì? Có nên sử dụng Celeb trong truyền thông?

Bạn cần hiểu về Celeb là gì để ứng dụng hiệu quả trong chiến dịch truyền thông
Có sử dụng Celeb trong chiến dịch truyền thông hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố