Có chứng chỉ CCNA bạn sẽ được ưu tiên hơn khi tuyển dụng

CCNA là gì

Có chứng chỉ CCNA bạn sẽ được ưu tiên hơn khi tuyển dụng

Bất cứ doanh nghiệp CNTT nào cũng sẽ ưu tiên cho ứng viên có CCNA
Nắm vững các kiến thức về thiết bị mạng tiên tiến