CV

Hướng sự chú ý của nhà tuyển dụng vào Skills là điều bạn nên làm trong CV nếu muốn tìm việc trái ngành.

Cách viết CV cho người chưa có kinh nghiệm
modern_4-10