Cách tạo chữ ký ở email (email signature)

images

 

Tham khảo mẫu CV chuyên nghiệp, ấn tượng từ TopCV: https://www.topcv.vn/mau-cv

Mẫu CV có sẵn của TopCV

Chữ ký là một trong những phần quan trọng không kém trong email của bạn. Chữ ký giúp người nhận mail biết bạn là ai và giúp họ liên lạc với bạn một cách dễ dàng. Một email signature được đặt ở cuối mỗi email. Sau đây bài viết sẽ hướng dẫn bạn tạo email signature ở gmail.

  • Trong gmail của bạn Click vào Settings
  • Đi tới General
  • Kéo xuống ở mục Signature
  • Gõ phần chữ ký ở text bao gồm họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, địa chỉ linkedin (nếu có). Hoặc họ tên, ngành học, trường học,email, số điện thoại. Họ tên, email, số điện thoại là phần quan trọng không thể thiếu để giúp người nhận mail có thể biết bạn là ai và dễ dàng liên lạc lại với bạn. Email Signature tốt nhất là khoảng 5 dòng. Ví dụ:

            Nguyễn Văn A

             Email:…

             Phone:…

             LinkedIn:…

  • Có thể format hoặc chèn thêm hình ảnh ở thanh công cụ ngay trên phần text lúc tạo chữ ký.
  • Có thể add một quote yêu thích của bạn nếu muốn
  • Tích vào ô: “Insert this signature before quoted text in replies and remove the “–” line that precedes it” ở ngay dưới phần text để phần chữ ký hiển thị bên dưới nội dung trả lời mới nhất. Nếu không tích vào ô này phần chữ ký sẽ nằm bên dưới nội dung email cũ mà bạn trả lời, bạn sẽ lại phải mất công copy và paste lại. Do vậy hãy tích vào ô này để người nhận mail có thể phân biệt được đâu là chữ ký của bạn và đâu là chữ ký thư của người khác.
  • Click vào Save Changes