Bạn có thể làm việc trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp sau khi tốt nghiệp ngành khối B

Bạn có thể làm việc trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp sau khi tốt nghiệp ngành khối B

Nhóm ngành kỹ thuật sẽ có nhu cầu tuyển dụng cao trong tương lai
Nhu cầu về bác sĩ, nhân viên y tế chất lượng cao đang ngày càng lớn