Nếu bạn yêu thích các môn khoa học tự nhiên, bạn có thể lựa chọn khối B

Nếu bạn yêu thích các môn khoa học tự nhiên, bạn có thể lựa chọn khối B

Hiện có nhiều trường đào tạo các ngành nghề khối B để bạn lựa chọn
Khối B là 1 trong 4 khối thi chính của kỳ xét tuyển đại học, cao đẳng