Khối B là 1 trong 4 khối thi chính của kỳ xét tuyển đại học, cao đẳng

Khối B là 1 trong 4 khối thi chính của kỳ xét tuyển đại học, cao đẳng

Nếu bạn yêu thích các môn khoa học tự nhiên, bạn có thể lựa chọn khối B