Thiên Bình và Song Tử là hai cung hoàng đạo hợp nhau

Các cung hoàng đạo hợp nhau nhất trong công việc và tình yêu

Thiên Bình và Song Tử là hai cung hoàng đạo hợp nhau

Xử Nữ và Kim Ngưu đều mang tính cách thực tế
Nhân Mã và Bạch Dương đều thích sự độc lập, mạo hiểm