Song Ngư và Cự Giải là một cặp đôi có nhiều tiềm năng lâu dài

Các cung hoàng đạo hợp nhau nhất trong công việc và tình yêu

Song Ngư và Cự Giải là một cặp đôi có nhiều tiềm năng lâu dài

Kim Ngưu và Cự Giải thường có chung quan điểm về nhu cầu trong tình yêu
Xử Nữ và Kim Ngưu đều mang tính cách thực tế