Song Tử thường được mô tả là cung học giỏi nhất trong 12 cung hoàng đạo

Bảo Bình thường tìm hiểu mọi vật bằng cách tháo rời chúng

Song Tử thường được mô tả là cung học giỏi nhất trong 12 cung hoàng đạo

Với sự cai trị của sao Neptune, Song Ngư là cung hoàng đạo có sự sáng tạo tốt
Với khả năng phân tích sâu, tầm nhìn đặc biệt, Song Tử là một cung thông minh