Mỗi cung hoàng đạo sẽ có những đặc điểm riêng

Bảo Bình thường tìm hiểu mọi vật bằng cách tháo rời chúng

Mỗi cung hoàng đạo sẽ có những đặc điểm riêng

Bảo Bình là cung hiếm nhất trong 12 cung hoàng đạo
12 cung hoàng đạo được phân chia theo hệ thống chiêm tinh học