Bảo Bình thường tìm hiểu mọi vật bằng cách tháo rời chúng

Bảo Bình thường tìm hiểu mọi vật bằng cách tháo rời chúng

Bảo Bình thường tìm hiểu mọi vật bằng cách tháo rời chúng

Bọ Cạp thường “nhớ lâu thù dai” và là một trong những người không dễ bắt nạt