Bảo Bình được đánh giá là rất nhẹ nhàng và tốt bụng

Bảo Bình thường tìm hiểu mọi vật bằng cách tháo rời chúng

Bảo Bình được đánh giá là rất nhẹ nhàng và tốt bụng

Bọ Cạp thường “nhớ lâu thù dai” và là một trong những người không dễ bắt nạt
Kim Ngưu thường ưa thích nghỉ ngơi hơn là tham gia vào các hoạt động