Bạch Dương là cung hoàng đạo thường có năng khiếu âm nhạc

Bảo Bình thường tìm hiểu mọi vật bằng cách tháo rời chúng

Bạch Dương là cung hoàng đạo thường có năng khiếu âm nhạc

Tuy là người năng động nhưng Bạch Dương cũng là cung hoàng đạo khá ngây thơ
Thiên Bình là cung tốt bụng nhất trong 12 cung hoàng đạo