Thiên Bình là cung tốt bụng nhất trong 12 cung hoàng đạo

Bảo Bình thường tìm hiểu mọi vật bằng cách tháo rời chúng

Thiên Bình là cung tốt bụng nhất trong 12 cung hoàng đạo

Bạch Dương là cung hoàng đạo thường có năng khiếu âm nhạc
Thiên Bình là cung hoàng đạo có nhiều tỷ phú nhất trong 12 cung hoàng đạo