Bộ CV xin việc dành cho phái nữ

Hướng sự chú ý của nhà tuyển dụng vào Thành tích học tập và Hoạt động ngoại khóa trong CV sẽ “cứu nguy” khi bạn chưa có nhiều kinh nghiệm.

screen-shot-2015-03-16-at-18.31.26-f