Thí sinh cần hoàn thành tốt bài thi 

Điều kiện xếp loại tốt nghiệp THPT được nhiều phụ huynh học sinh quan tâm 

Thí sinh cần hoàn thành tốt bài thi 

Bằng tốt nghiệp THPT là điều kiện cần để thực hiện nhiều dự định 
Đạt đủ các điều kiện theo quy định để được xét tốt nghiệp