Thu nhập của công việc telesale khá cao

cong-viec-telesale3

Thu nhập của công việc telesale khá cao

Lắng nghe và ghi chép lại thông tin trong quá trình gọi điện với khách hàng
Tìm việc làm telesale ở đâu?